REGULAMIN SKLEPU

Właścicielem sklepu internetowego jest firma FHU MOBIKING.
Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
Jeżeli strony sklepu funkcjonują niepoprawnie, występują błędy, martwe linki oraz inne nieprawidłowości w działaniu, koniecznie zgłoś nam ten fakt.

I . Składanie zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.mobiking.pl telefonicznie lub sklep online

2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.

3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

II. Realizacja zamówień

1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:
– w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta,
– w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą wpływu środków na konto Sklepu,
– w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – z chwilą autoryzacji transakcji.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia. Ma również możliwość zadecydowania o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia na dwa sposoby:
– indywidualnie dokonując zmiany w statusie zamówienia do którego ma dostęp tylko wtedy jeśli podczas składania zamówienia poda swój adres e-mail w formularzu zmówienia
– informując Sklep telefonicznie o chęci rezygnacji z zamówienia

4. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Sklepu (w zależności od wyboru klienta) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., InPost S.A. lub firmy kurierskiej InPost S.A., GLS Sp. z o.o. pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiane w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

6. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

III. Koszty przesyłki

1. Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości zamówienia, sposobu płatności, sposobu dostawy oraz kraju docelowego.

2. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w osobnej pozycji na fakturze.

3. Koszt przesyłki na paragonie jest zgodny z udzielonym pełnomocnictwem.

IV. Czas dostawy

1. Czas po jakim Klient otrzyma zamówione towary = czas realizacji + przewidywany czas dostawy
Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa z reguły 24h max 3 dni robocze, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

Przesyłki dostarcza Poczta Polska S.A. , InPost S.A lub firma kurierska InPost S.A , GLS Sp. z o.o.

V. Płatności

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
– należność pobiera listonosz lub kurier
– płatność w siedzibie firmy
– kartą kredytową: należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury; w wyjątkowych sytuacjach, przy realizacji specjalnych zamówień o długim czasie realizacji karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia;
– przelewem bankowym na konto sklepu.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

4. Przesyłki poza granice kraju mogą być opłacane tylko kartą płatniczą lub przelewem.

VI. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy

1. Jako konsument możesz zwrócić przedmiot. Poinformuj sprzedawcę o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru.

2. Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

VII. Reklamacje

1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. W przypadku sprzedaży akcesoriów do telefonów, tabletów, nawigacji itp. urządzeń, zdjęcia tych akcesoriów w ofertach są wykonane z atrapami. Atrapy tych sprzętów nie stanowią przedmiotu sprzedaży.

3. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach oferty.

4. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w opisie każdego produktu.

5. Ponadto Sprzedawca jest zawsze odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

6. Jeżeli towar ma wadę, Klient może w ramach rękojmi:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

9. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować mailowo na adres: nillkin@wp.pl lub w formie pisemnej na poniższy adres: FHU MOBIKING Sławomir Nowak ul. Górska 31a/9, 32-410 Dobczyce.

10. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy (na adres Powyżej).

11. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta.

12. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

VIII. Postanowienia ogólne

1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

2. Klient dokonując zakupu udziela automatycznie pełnomocnictwa o treści:

„Upoważniam sprzedawcę firmę FHU Mobiking do zawarcia w swoim imieniu umowy z pocztą Polską w celu przesłania za jego pośrednictwem zakupionego towaru”

3. Działając w oparciu o pełnomocnictwo jedynie przekazujemy pieniądze Poczcie Polskiej nie wykazując tego w księgach podatkowych po stronie przychodów, nie wrzucając ich w koszty opłat pocztowych. Kwota nadwyżki opłat przekazywana przez nabywcą do sprzedawcy jest kosztem usług pakowania produktu przez firmę FHU Mobiking, kwota ta widnieje na paragonie jako koszt pakowania wykazując transakcję w księgach podatkowych po stronie przychodów.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą FHU Mobiking. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.

5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.